Τὸ Πραγματικὸ καὶ τὸ φαντασιῶδες στὴν Πολιτικὴ Οικονομία

0
451

Tίτλος: “Τὸ Πραγματικὸ καὶ τὸ φαντασιῶδες στὴν Πολιτικὴ Οικονομία “

Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εκδόσεις: ΔΟΜΟΣ

Σύντομη Περιγραφή: Μιὰ καταπληκτικὴ σύνδεση οἰκονομίας καὶ τρόπου ζωῆς-πολιτισμοῦ. «Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μιὰ ἀπόπειρα φιλοσοφικῆς παρέμβασης στὸν χῶρο τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας. Δἐν εἶναι γραμμένο ἀπὸ οἰκονομολόγο, καὶ ἑπομένως δὲν παρεμβαίνει μὲ φιλοσοφικὰ συμπεράσματα ἢ desiderata ἀπὸ μιὰ ἐξειδικευμένη γνώση τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης καὶ πρακτικῆς. Ἐπιχειρεῖ μιὰν «ἔξωθεν» πρόσβαση: δοκιμάζει τὶς δυνατότητες «διείσδυσης» τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου στὴν ὰντίληψη γιὰ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴ χρήση τῆς πραγματικότητας ποὺ προϋποθέτει σήμερα ἡ οὶκονομικὴ ἐπιστήμη.» «Μόνο μιὰ ἀλλαγή στὶς προτεραιότητες τῶν ἀναγκῶν, μιὰ διαφορετικὴ νοηματοδότηση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καὶ τῆς ἀνθρώπινης πράξης, μπορεῖ νὰ μεταβάλει καὶ τὶς σχέσεις μας μὲ τὴν πραγματικότητα ‒ τὶς παραγωγικὲς, καταναλωτικὲς, ἀνταλλακτικὲς μας σχέσεις.»

Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς γεννήθηκε τὸ 1935 στὴν Ἀθήνα ὅπου καὶ σπούδασε Θεολογία, ἐνῷ συνέχισε μὲ σπουδὲς Φιλοσοφίας στὴ Βόννη καὶ τὸ Παρίσι. Διδάκτωρ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης. Διετέλεσε καθηγητὴς φιλοσοφίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τῆς Ἀθήνας, στὸ Τμῆμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν. Ἐπίσης, ἔχει διδάξει βυζαντινὴ θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὸν Ἅγιο Σέργιο Παρισίων, στὸ Ἰνστιτοῦτο Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν (Παρίσι), στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Γενεύης, στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Κρήτης (Ρέθυμνο) κ.ἀ.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ