Ἔρωτος φύσις

0
221

Tίτλος: Ἔρωτος φύσις

Συγγραφέας: π. ΦΑΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ

Εκδόσεις: Αρμός

Σύντομη Περιγραφή:  Ἴσως τίποτε ἄλλο δὲν προκαλεῖ τόσο ἀνθρώπινο πόνο καὶ δὲν γίνεται αἰτία τόσης σπατάλης ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅσο ἡ ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη γιὰ τὴν πραγματικὴ φύση καὶ λειτουργία τοῦ ἔρωτα. Ἰδιαίτερα ὀλέθρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωή του εἶναι ἡ ἐντύπωση ποὺ ἔχουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι γιὰ τὴν περὶ ἔρωτος ἄποψη τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως. Ἴσως τίποτε δὲν εἶναι τόσο κρίσιμο καὶ τόσο καίριο γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅσο ἡ γνώση γιὰ τὴν πραγματικὴ φύση τοῦ ἔρωτα, γιατὶ ὁ ἔρως εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς. Ἡ πραγματικὴ φύση τοῦ ἔρωτα δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ τὸ δίλημμα μεταξὺ μιᾶς ἀνέραστης καὶ μιᾶς ἔκλυτης ζωῆς, ποὺ εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Ὁ ἔρως δὲν εἶναι οὔτε ἁπλῶς μιὰ σωματικὴ λειτουργία, οὔτε ἕνα θανάσιμο ἁμάρτημα, ἀλλὰ ἡ θεόσδοτη παρόρμηση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιδιώξει τὴν ἕνωσή του μὲ τὸν ἄλλο, ποὺ εἶναι βασικὴ προϋπόθεση τῆς ζωῆς.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here