Ἡ σύγκριση τῆς ἰωνικῆς καί ρωμαϊκῆς ψυχῆς μας

Ἀναφορὰ στὸ ἔργο τῶν Βακαλόπουλου καὶ Τσιώλη

1
612

Νίκος Μαυρίδης ἀναφέρεται στὸ ἔργο τῶν Χρήστου Βακαλόπουλου καὶ Σταύρου Τσιώλη ἐξετάζοντας τὸ βιβλίου του πρώτου, “ἡ γραμμὴ τοῦ ὁρίζοντος” καὶ τὴν ταινία “παρακαλῶ γυναῖκες μὴν κλαῖτε” ποὺ σκηνοθετήθηκε ἀπὸ κοινοῦ.

Στὴν πρώτη περίπτωση μέσα ἀπὸ τὸ ταξίδι τῆς ἀστῆς ἡρωίδας τοῦ βιβλίου Ρέας Φρανζτῆ στὴν Πάτμο, καὶ τῆς ἐσωτερικῆς μεταστροφῆς της, ὁδηγούμαστε στὴν ἀνίχνευση τῆς ξεχασμένης ἰωνικῆς μας ταυτότητας. στὸ δεύτερο τμῆμα της ὁμιλίας καὶ στὸ κύριο κομμάτι τῆς συζήτησης, ἀκολουθεῖ τὴν πορεία τῶν γυρολόγων πρωταγωνιστῶν τῆς ταινίας καὶ ἀναζητάει τὸν χαμένο ρυθμὸ τῆς πόλης σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὸν ξεχασμένο ρυθμὸ τῆς Ἀρκαδίας.

Στὸ δεύτερο αὐτὸ ταξίδι, ἀποκαλύπτει στὸ ἔργο τῶν Βακαλόπουλου καὶ Τσιώλη, τὸν τρόπο ποὺ οἱ δύο ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ τὸν ἀπόηχο τοῦ παρελθόντος ὅπως ἐπιβιώνει στὴν ὀρεινὴ Ἀρκαδία. χωρὶς νὰ ἑπικρίνεται κάποια ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς, ἀστικὴ-νεωτερικὴ ἢ ἀγροτικὴ-προνεωτερική, προτείνεται ἕνα κοίταγμα ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν ἑνότητα καὶ τὴ συνάφεια χωρὶς ἐξωραϊσμοὺς καὶ ἁπλουστεύσεις.

 

 Ψυχὴ στὸ Λαιμό IV – νεωτερικότητα καὶ παράδοση κύκλος εἰσηγήσεων

‘Η διάλεξη τοῦ Ν. Μαυρίδη ἔγινε στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου εἰσηγήσεων τοῦ ἐρευνητικοῦ καὶ εἰκαστικοῦ ἐργαστηρίου “ψυχὴ στὸ Λαιμό” ποὺ διοργανώθηκε στὸ δῆμο Πρεσπῶν ἀπὸ τὶς 3 ὥς τὶς 10 Αὐγούστου 2015.

Τὸ ὀκταήμερο ἐργαστήριο μὲ τὸ γενικὸ θέμα “νεωτερικότητα καὶ παράδοση” πραγματοποιήθηκε μὲ τὴ συνεργασία τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, τοῦ Δήμου Πρεσπῶν καὶ τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Φλώρινας.   ‘Η τέταρτη διοργάνωση τῆς “ψυχῆς στὸ Λαιμὸ” ἔγινε μὲ τὴν ἐποπτεία τοῦ καθηγητῆ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν,  Χάρη Κοντοσφύρη καὶ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ εἰκαστικοῦ Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου.

σύνδεσμος

 

1 σχόλιο

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ