Ἀσυνόρευτος Ὁρίζοντας

0
45

Ενσωματωμένη εικόνα

Μήν ὀργίζεσαι, ἐξοργίζεσαι
ἐναντίον τοῦ θνήσκοντος φωτός,
μήν ἐξουθενώνεις καί περιφρονεῖς τούς ἀνίσχυρους
πού ἀδυνατοῦν νά λυτρώσουν τόν κόσμο
ἀπό τό βλέμμα τοῦ ἁρπακτικοῦ .Ἡ αὐγή τῆς Ἀνάστασης
ἔξαφνα προβάλλει
τή στιγμή
πού ξυπνᾶ
ἡ ἀναγνώριση
τοῦ βάθους τῆς φιλαυτίας ,
ἀποκαλύπτοντας
τόν ὁρίζοντα
ἑνός ἀόρατου ἐναγκαλισμοῦ
αἴροντος τή δημιουργία
ἐκ θεμελίων
τοῦ κόσμου.

Ὕμνησε , ἐξύμνησε ,
μέσα στήν ἀδιαπέραστη σκοτεινιά
μιᾶς ὕψιστης ἀπώλειας
τήν Ἀγάπη πού ὑπερβαίνει
τή ζωή.

Μετάφραση, Νατάσα Κεσμέτη -Αὔγουστος 2021

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here