Σωματικό και ψυχικό άλγος. Η διαπλοκή του πόνου με το οντολογικό ερώτημα.

0
118

Ο σωματικός ή ο ψυχικός πόνος προσδιορίζεται από την φυσιολογία του, τα πιθανά αίτια και την αντιμετωπισή του αλλά δεν μπορεί να οριστεί μιας και είναι υποκειμενική εμπειρία.

Η συγγενέστερη αλλά αντίθετη του πόνου εμπειρία μπορεί να θεωρηθεί η ηδονή που  παρακολουθεί την δυναμική της σχέσης και έχει ευκρινέστερο νόημα από τον πόνο.

Το άσχετο του πόνου είναι το μέτρο φανέρωσης της υπαρκτικής ανεπάρκειας που ορίζει τον ατομοκεντρικό τρόπο υπάρξεως.

1ο «Διεθνές Συνέρδριο για την Ποιμαντική Διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας», Ρόδος 2008

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here