Συνέντευξη του καθηγητή Ιωσήφ Σηφάκη*

0
457

Έχετε μιλήσει αρκετές φορές για το , Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) καθώς και για τις αλλαγές οι οποίες απαιτούνται για να οδηγηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Με δεδομένες τις δυσκολίες που συναντάει η παγκόσμια κοινότητα του διαδικτύου για να μεταβεί στο IPv6, πόσο εφικτές είναι τελικά οι όποιες αλλαγές στην υλοποίηση του διαδικτύου; Μήπως η μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου το καθιστά όμηρο προκειμένου να μην αλλάξει;

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων θα είναι το αποτέλεσμα της σύγκλισης των τεχνολογιών του Διαδικτύου και των Ενσωματωμένων Συστημάτων. Η ιδέα είναι πολύ απλή και ελκυστική: να χρησιμοποιήσουμε την διαδικτυακή υποδομή για την αλληλεπίδραση χρηστών και ενσωματωμένων συσκευών ή για την συνεργασία μεταξύ ενσωματωμένων συσκευών με στόχο την παροχή σύνθετων υπηρεσιών (global services). Πιο συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο IP κατάλληλα τροποποιημένο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την ανταλλαγή αρχείων πολυμέσων αλλά και για την αλληλεπίδραση κατανεμημένων συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο σπίτι, στην βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Αυτό προϋποθέτει την επίλυση μιας σειράς τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων όπως την συνεργασία ετερογενών δικτύων και την εγγύηση της ασφάλειας και της ποιότητας υπηρεσιών.

Η μετάβαση προς το IPv6 λύνει ορισμένα προβλήματα όπως αυτό της διαχείρισης των διευθύνσεων των αντικειμένων και επιτρέπει βελτίωση της ασφάλειας των συναλλαγών. Όμως μένει να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια όπως η εγγύηση ιδιοτήτων ασφάλειας και χρόνων απόκρισης. Πρέπει να τονίσω ότι η πολυπλοκότητα της ραγδαία εξελισσόμενης υποδομής περιορίζει τα περιθώρια για ανάπτυξη υπηρεσιών που να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές. Το διαδίκτυο είναι κατά κάποιο τρόπο θύμα της επιτυχίας του. Ίσως στο μέλλον χρειαστεί να αναπτύξουμε ειδικά διαδίκτυα για κρίσιμες εφαρμογές όπως για την διαχείριση της ενέργειας (Smart Grids) ή των μεταφορών (Smart Transport Systems).

 • Πως θα περιγράφατε την ζωή ενός ανθρώπου μέσα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων; Ποιες εκείνες οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφάλειας οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε να εξασφαλιστεί θεωρητικά η ομαλή λειτουργία του;

  Το όραμα είναι αυτό που λέμε Διάχυτη Νοημοσύνη. Στην καθημερινή ζωή οι άνθρωποι θα μπορούν, όπου κι αν βρίσκονται, να αλληλεπιδρούν με το Κυβερνοδιάστημα (Cyberspace) για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κάθε είδους. Αυτό θα επιτευχθεί με την μαζική χρήση αισθητήρων και actuators τόσο σε συσκευές και υποδομές όσο και στους ίδιους τους χρήστες. Η αλληλεπίδραση θα είναι πολύτροπη (multimodal), δηλαδή θα γίνεται χρησιμοποιώντας πολλαπλές εισόδους και interfaces για φωνή, επαφή, χειρονομίες, κινήσεις του σώματος ή οποιονδήποτε συνδυασμό από αυτά.

  Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων είναι η ασφαλής λειτουργία του και ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών. Η ασφάλεια χαρακτηρίζεται από μια σειρά ιδιοτήτων όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η αυθεντικότητα των δεδομένων. Σήμερα είναι δύσκολο να εγγυηθούμε αυτές τις ιδιότητες για δυο λόγους. Πρώτος είναι η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της υπάρχουσας υποδομής που έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο εμπειρικό. Δεύτερος είναι η εκθετικά αυξανόμενη πολυπλοκότητα της. Ο έλεγχος της ποιότητας επιτρέπει να εγγυηθούμε ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος απόκρισης και την παροχή δεδομένων που είναι απαραίτητα για την σωστή και ομαλή λειτουργία των ενσωματωμένων συσκευών.

 • Εδώ και λίγα χρόνια έχει ξεκινήσει η εκτενής συζήτηση για την εφαρμογή της λογικής cloud στην πληροφορική, χωρίς να λείπουν εκείνοι οι οποίοι απευθύνουν προειδοποιήσεις για την εξάπλωση των cloud υπηρεσιών. Πιστεύετε πως το σενάριο του cloud computing θα φτάσει και θα επικρατήσει στον τελικό χρήστη; Ο οικιακός υπολογιστής θα συνεχίσει να ισχυροποιείται και θα παραμείνει “αυτόνομος” ή θα μετατραπεί σταδιακά σε μία “τερματική συσκευή”;

  Η πλατιά επικράτηση του μοντέλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ασφάλεια και η ταχύτητα των συναλλαγών, καθώς και από την εξέλιξη των ατομικών αναγκών για την χρήση πολλαπλών εφαρμογών που απαιτούν μεγάλη ισχύ υπολογισμού. Η ανάγκη για κινητές υπηρεσίες θα οδηγήσει στην χρήση πολλαπλών τερματικών συσκευών με σχετικά μικρή ισχύ υπολογισμού που θα συνδέονται με cloud servers.

  Το cloud computing θα χρησιμοποιηθεί αρχικά και πρωτίστως από μεγάλες εταιρείες και οργανώσεις και δευτερευόντως από ιδιώτες. Η χρήση του από τους τελευταίους δεν θα εξαφανίσει αναγκαστικά τους οικιακούς υπολογιστές που προσφέρουν προς το παρόν καλύτερη ασφάλεια και χρόνους απόκρισης.

 • Πως φαντάζεστε την Επιστήμη της Πληροφορικής μετά από 10 χρόνια; Μπορούμε να φανταστούμε τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίζει τότε;

  Η Πληροφορική περισσότερο από κάθε άλλη επιστήμη εξελίσσεται ραγδαία λόγω ακριβώς της ανάπτυξης νέων εφαρμογών και της εκθετικής προόδου της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των τηλεπικοινωνιών. Ζούμε μια επανάσταση τόσο στις τεχνολογίες του υλικού όσο και στις τεχνολογίες της πληροφορίας. Για το υλικό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται από την φυσική των ημιαγωγών στις νανοτεχνολογίες, τα νανοηλεκτρομηχανικά συστήματα (NEMS) και την σύγκλιση με την χημεία και την βιολογία. Η εφαρμογή των υπολογιστών μετατοπίζεται από την αυτοματοποίηση της εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας στην παροχή σύνθετων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων όπως η διαχείριση των ενεργειακών πόρων, το περιβάλλον και η υγεία.

  Η αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών του υλικού και η επιτυχής απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την φυσιογνωμία της Πληροφορικής την επομένη δεκαετία. Για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε έρευνα και τεχνολογία προς δυο κατευθύνσεις. Πρώτον, να συνδέσουμε τον κυβερνητικό κόσμο με το φυσικό κόσμο για βέλτιστη χρήση και έλεγχο των φυσικών πόρων. Δεύτερον, να συνδέσουμε τον κυβερνητικό κόσμο με το βιολογικό κόσμο με πολλαπλές εφαρμογές στην υγεία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 • Ποια πιστεύετε πως είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου με την σημερινή του μορφή τα οποία οπωσδήποτε να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε;

  Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι οι τεχνολογίες του διαδικτύου είναι ένας σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας όπως η ανακάλυψη της γραφής ή της τυπογραφίας. Άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, σκεφτόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τις επιπτώσεις τους.

  Ένα χαρακτηριστικό του διαδικτύου που πρέπει να προστατεύσουμε και να διευρύνουμε είναι η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε παντοειδείς πληροφορίες και υπηρεσίες.

  Το διαδίκτυο στηρίζεται σήμερα σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο που γεννήθηκε από αυτό που λέμε «άυλη οικονομία» και είναι στενά συνδεδεμένο με αλλά φαινόμενα όπως η άρση του προστατευτισμού στις τηλεπικοινωνίες, η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και η παγκοσμιοποίηση. Δεν πρέπει εν τούτοις να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να αλλάξει εάν για κάποιο λόγο παύσει να είναι οικονομικά βιώσιμο. Σήμερα λίγες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ελέγχουν την υποδομή (Verizon, AT&T, Sprint, Level) και τις υπηρεσίες (Amazon.com, eBay, Google, Yahoo!, MSN). Στο μέλλον πρέπει κράτη και διεθνείς οργανισμοί να εξασφαλίσουν την ελεύθερη, ουδέτερη και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως ακριβώς συμβαίνει με άλλες υποδομές και υπηρεσίες: υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, μεταφορές.

  Ένα χαρακτηριστικό του διαδικτύου που πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά είναι η ασφάλεια του. Θέλω να ελπίζω ότι η ανάγκη για την ανάπτυξη κρίσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών και ιδιαίτερα του Διαδικτύου των Πραγμάτων, θα είναι ένα ισχυρό κίνητρο για σημαντικές βελτιώσεις στο εγγύς μέλλον.

 • * Συνέντευξη παραχώρησε στο adslgr.com ο καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης, στα πλαίσια της ομιλίας του στην OTE Academy σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις και προοπτικές της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Ο κ. Ιωσήφ Σηφάκης είναι ιδρυτής και διευθυντής του εργαστηρίου Verimag στην Grenoble ενώ παράλληλα είναι διευθυντής ερευνών στο CNRS. Το 2007 βραβεύτηκε με το βραβείο Turing. Έχει σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ και Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Grenoble.

  πηγή: http://www.adslgr.com/forum/showthread.php?t=529204

  Σχολιάστε:

  Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ