Πώς δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες;

0
282

Ο Ισοκράτης επιλέγει

«Όποιος πει λόγον εναντίον του Υιού του ανθρώπου, θα συγχωρηθεί αλλά όποιος μιλήσει εναντίον του Πνεύματος του  Αγίου,  δεν θα  συγχωρηθεί ούτε εις τούτον τον αιώνα ούτε στον μέλλοντα. Ή κάνετε το δένδρον καλόν, οπότε και ο καρπός του θα είναι καλός,ή κάνετε το δένδρον κακό,οπότε και ο καρπός του θα είναι κακός, διότι από τον καρπό γνωρίζεται το δένδρον. Γενεά εχιδνών πώς είναι δυνατόν να
μιλάτε για καλά πράγματα αφού είσθε πονηροί; Διότι το στόμα μιλεί εκείνο από το οποίο είναι γεμάτη η καρδιά. Ο αγαθός άνθρωπος  βγάζει  από  το αγαθόν το αποταμιευμένο μέσα του, και ο κακός άνθρωπος από το κακό που έχει μέσα του βγάζει κακόν. Σας λέγω,ότι δια κάθε λόγο ανωφελή, που θα πουν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο γι’αυτόν κατά την ημέρα της κρίσεως, διότι από  τους λογους σου θα δικαιωθείς και από τους λόγους σου θα κατακριθείς.

»Τότε έλαβαν τον λόγον μερικοί από τους γραμματείς  και τους Φαρισαίους και είπαν, ” Διδάσκαλε, θέλομε να ιδούμε από σε ένα θαύμα “. Εκείνος δε τους αποκρίθηκε, ” Ή γενεά ή πονηρή και η μοιχαλίς ζητεί θαύμα, και θα θαύμα δεν θα της δοθεί άλλο παρά του Ιωνά του προφήτου. Όπως δηλαδή Ο Ιωνάς ήταν εις την κοιλιά μεγάλου ψαριού τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου εις την καρδιά της γης τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Οι άνθρωποι της Νινευΐ θα εγερθούν κατά την κρίσιν μαζί με την γενεά αυτή και θα την κρίνουν, διότι νόησαν με το κήρυγμα του Ιωνά, ενώ εδώ πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα εγερθεί κατά την κρίση μαζί με την γενεά αυτή και θα την κρίνει,διότι ήλθε από τα πέρατα της γης, για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος,ενώ  εδώ πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από τον Σολομώντα.»

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ.ιβ στιχ.32-42

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here