Καλλιτέχνης ο άνθρωπος (Philip Sherrard)

0
1171
Πράγματι, ως καλλιτέχνης ο άνθρωπος εκπληρώνει πιό ολοκληρωμένα το μεσιτικό του λειτούργημα: επιδή η λειτουργία τηε Τέχνης, αν κατανοηθεί σωστά, είναι να αποκαλύπτείτην ομορφιά που κρύβεται μέσα στα πράγματά, να αποκαλύπτει την ουσιαστική ύπαρξη και ταυτότητα των πραγμάτων.
Από υην άλλη άποψη αυτή το μέγιστο έργο τέχνης του ανθρώπου είανι η τελιοποιησή του επιδή ο ‘ανθρωπος είαν ένας καλλιτέχνης,οφείλει να αποκαλύψει στον ευατό του ποός αληθινά εόναι και να τελιοποήσει την μορφή του.

Πράγματι, ως καλλιτέχνης ο άνθρωπος εκπληρώνει πιό ολοκληρωμένα το μεσιτικό του λειτούργημα: επειδή η λειτουργία της τέχνης, αν κατανοηθεί σωστά, είναι να αποκαλύπτει την ομορφιά που κρύβεται μέσα στα πράγματα, να αποκαλύπτει την ουσιαστική ύπαρξη και ταυτότητα των πραγμάτων.  

Από την άλλη άποψη αυτή το μέγιστο έργο τέχνης του ανθρώπου είναι η τελειοποίησή του επειδή ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης, οφείλει να αποκαλύψει στον εαυτό του ποιός αληθινά είναι και να τελειοποήσει την μορφή του.

Philip Sherrard,«Ο βιασμός του ανθρώπου και της φύσεως. Διερεύνηση των αρχών και των συνεπειών της σύγχρονης επιστήμης» εκδ. Δόμος, (1994),σελ 51.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ