Ίδια η πολιτική άλλα τα μέσα

0
198

Ο Ισοκράτης επιλέγει

 

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Λόγω της γεωγραφικής θέσεως της Ελλάδος, οι Γερμανοί την εχρησιμοποίησαν ως βάσιν εξορμήσεως δια τις επιχειρήσεις τους εις τον πόλεμο κατά της Νοτίου Αφρικής.

Την Ελλάδα εχρησιμοποίησαν επίσης οί Γερμανοί ως αναρρωτήριον δια τους ασθενείς Γερμανούς στρατιώτες των τμημάτων της Αφρικής και του Ανατολικού μετώπου, και δια τον λόγο αυτό ήτο υπερπλήρης Γερμανών στρατιωτών.

Ενα μεγάλο μέρος του αποθέματος των τροφίμων, φρούτων, λαχανικών, πατατών, ελαίου, κρέατος και προϊόντων γάλακτος, κατεσχέθησαν αμέσως μετά την είσοδον των Γερμανικών στρατευμάτων εις την Ελλάδα. Επειδή όμως τα τρόφιμα αυτά δεν εθεωρήθησαν αρκετά, οι Γερμανοί κατέσχεσαν από τις αγροτικές περιοχές, ολόκληρη την παραγωγή και τα περισσότερα οικιακά ζώα.

Οι ανωτέρω πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα, τον θάνατον εκ πείνης ενός μεγάλου μέρους του Ελληνικού πληθυσμού.

Εις το βιβλίον των επισήμων εγγράφων αναφέρονται υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως τα έξης:

Οι Γερμανοί από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 1941 κατέσχεσαν από την Ελλάδα 26.206.085.000 χρυσάς δραχμάς, δηλαδή 60% περισσότερον από το ετήσιον εισόδημα ολοκλήρου της Ελλάδος, το όποιον ήτο μόνον 23.000.000.000 και το επόμενο έτος επειδή το εισόδημα ήτο μικρότερον οί Γερμανοί κατέσχεσαν τα αποθέματα των Τραπεζών.

Επίσημα έγγραφα αναφέρουν ότι οί Γερμανοί κατέσχεσαν από μικρούς και μεγάλους εμπόρους της Ελλάδος τα έξης εμπορεύματα :

 

71.000 τόννους κορινθιακής σταφίδας

10.000 » ελαιολάδου

1.435 » καφφέ

1.143 » ζαχάρεως

2.520 » ορύζης

 

και ένα ολόκληρο φορτηγό πλοίο πλήρες σίτου αξίας 530. 000 δολλαρίων.

Η φοβερή αύτη ληστεία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατον εκ πείνης ενός μεγάλου μέρους του Ελληνικού πληθυσμού, έδωσε εις τους Γερμανούς να καταλάβουν ότι ενήργησαν υπερβολικά.

Εις μία αποστολή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, οί Γερμανοί υποσχέθησαν ότι θα σταματήσουν τη κατάσχεσι και μεταφορά τροφίμων εκ της Ελλάδος, όμως ουδέποτε κράτησαν την υπόσχεσί τους αυτή.

Οπως και εις τα άλλα κράτη, έτσι και εις την Ελλάδα, οι Γερμανικές αρχές κατοχής εξέδωσαν μεγάλη ποσότητα χαρτονομισμάτων (10.000.000.00 μάρκα). Με τον τρόπο αυτό εδημιούργησαν τον πληθωρισμό και ταυτοχρόνως αγόρασαν χρυσά κοσμήματα, έργα τέχνης, έπιπλα και όλα τα αντικείμενα αξίας, τα όποια έστειλλαν εις τη Γερμανία.

Οι Γερμανοί εφήρμοσαν και εις την Ελλάδα το σύστημα του κλήριγκ, δηλαδή η Γερμανική στρατιωτική διοίκησις κατέσχεσε όλα τα υπό εξαγωγήν ελληνικά εμπορεύματα τα όποια αγόρασαν οι Γερμανικοί εμπορικοί οίκοι εις τιμήν καθορισθείσαν υπό των Γερμανικών αρχών κατοχής. Χρήματα δια τις αγορές αυτές ουδέποτε επληρώθησαν διότι οί Γερμανοί χρησιμοποιούσαν πιστωτική οικονομική πολιτική η την πολιτική της ανταλλαγής.

Τα προϊόντα τα όποια ήρχοντο από την Γερμανία εχρεώνοντο 200%-500% άνω της πραγματικής αξίας τους, ενώ ταυτοχρόνως υπελόγιζαν εις βάρος της Ελλάδος και την αξία των προϊόντων πού ήρχοντο εκ της Γερμανίας δια τη διατροφή των Γερμανών στρατιωτών.

Τη ληστεία αυτή οι Γερμανικές αρχές την ωνόμαζαν κληρίνκ.

Οταν η Ελλάς κατελήφθη υπό των Γερμανών, το χρέος της προς τη Γερμανία ήτο 4.353.428,85 μάρκα, ενώ την εποχή της Απελευθερώσεως της Ελλάδος το χρέος των Γερμανών προς την Ελλάδα ανήρχετο εις 264.157.574,03 μάρκα, τα όποιον εδημιουργήθη κατά το διάστημα της κατοχής.

 

Η Δίκη της Νυρεμβέργης σελ 275-276 Ενωμένοι Εκδότες Αθήναι 1960

Σημειώσεις του Ισοκράτη:

 

Επί της ουσίας:

Οποιαδήποτε ομοιότητα της τότε “οικονομικής”πολιτικής της Γερμανίας προς την Ελλάδα με την σημερινή τοιαύτη ΔΕΝ είναι τυχαία!Το ζήτημα είναι λοιπόν,τί κάνουμε εμείς;

 

Επί της επεξεργασίας:

Το κείμενο στο βιβλίο εννοείται ότι είναι πολυτονικό πλην όμως το πρόγραμμα που το μετατρέπει σε αρχείο (.doc)είναι μονοτονικό.Συμπαθάτε μας λοιπόν για την αναντιστοιχία γλώσσας και τονισμού.

 

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here