Η Θεία Λειτουργία Η Λειτουργία του Μυστηρίου

0
1193

(Ερμηνευτική προσέγγιση της Θ.Λειτουργίας 2ο μέρος)

Ἡ θεία Λειτουργία διαιρεῖται εὐκρινῶς σὲ δύο μέρη, ἂν καὶ κατὰ τὸ νοούμενον ἀποτελεῖ μία ἑνότητα. Τὸ πρῶτο μέρος ἔχει διδακτικὸ περιεχόμενο, γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ὀνομάζουμε Ἀκολουθία τοῦ λόγου, ἐνῶ τὸ δεύτερο μέρος ἔχει μυσταγωγικὸ περιεχόμενο, καὶ τὸ ὀνομάζουμε Ἀκολουθία τοῦ μυστηρίου.
Κοινὴ συνισταμένη καὶ τῶν δύο μερῶν εἶναι ἡ ἀνάμνηση γεγονότων τῆς θείας Οἰκονο μίας, στὸ μὲν πρῶτο ἡ ἐντὸς τῆς ἱστορίας ἐμφάνιση καὶ βηματιτισμὸς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τὴν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια καὶ τὰ σχόλια τῶν μαθητῶν του, ἑπομένως διδασκόμαστε τὶς θεῖες ἐντολές, ὅπως παράγγειλε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς νὰ γί νεται (βλ. τὴν παρακαταθήκη πρὸς τοὺς μαθητές του: «μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, […] διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν»), ἐνῶ στὸ δεύτερο λαμβάνουμε μέρος σὲ μία πράξη ποὺ μᾶς ἀνάγει στὴ θεία Βασιλεία, ὥστε νὰ βρισκόμαστε σὲ κοινωνία μὲ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Λόγο τοῦ Θεοῦ, συνθήκη ποὺ τὴν ὀνομάζουμε ἐγχρίστωση. Εἰδι κότερα, στὸ πρῶτο μέρος μαθαίνουμε ὅτι ἡ ἱστορία, μέσα στὴν ὁποία πολιτευόμαστε, ἔχει ἱερὸ περιεχόμενο γιατὶ μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴ θεία Βασιλεία, ἐνῶ στὸ δεύτερο μέρος ψη λαφοῦμε τὴν παρουσία τῆς θείας Βασιλείας ὡς παρούσα, ἂν καὶ ἀναμενόμενη.

Συζήτηση

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ