Ἀπό τήν ἀπογύμνωση στήν ὑπερβολή

0
461

Κωνσταντῖνος Μπλάθρας θέτει ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὶς ἔννοιες τῆς παράδοσης καὶ τῆς νεωτερικότητας καὶ ἀναζητάει τὸ πραγματικὸ νόημα τῶν ἐννοιῶν σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὶς στρεβλές ἀντιλήψεις ποὺ κυριαρχοῦν

Προχωράει ὅμως καὶ πέρα ἀπὸ αὐτὸ ψηλαφῶντας τὴν ἑνότητα τῶν φαινομενικὰ ἀντιθέτωννακαλύπτει τὸ νεωτερισμὸ ἐντὸς τῆς παράδοσης καὶ μᾶς παρουσιάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ νεωτερικότητα ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ παρελθόν.

  λόγος του ὁδηγεῖται τελικὰ στὴν ἀναζήτηση τοῦ οὐσιώδους πέρα ἀπὸ τὸ δίπολο νεωτερικότητας καὶ παράδοσης καὶ κυρίως πέρα ἀπὸ ψευδεῖς προσεγγίσεις.

Ψυχὴ στὸ Λαιμό IV – νεωτερικότητα καὶ παράδοση κύκλος εἰσηγήσεων
Ἡ διάλεξη τοῦ Κωνσταντίνου Μπλάθρα ἔγινε στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου εἰσηγήσεων τοῦ ἐρευνητικοῦ καὶ εἰκαστικοῦ ἐργαστηρίου “ψυχὴ στὸ Λαιμό” ποὺ διοργανώθηκε στὸ δῆμο Πρεσπῶν ἀπὸ τὶς 3 ὥς τὶς 10 Αὐγούστου 2015.
Τὸ ὀκταήμερο ἐργαστήριο μὲ τὸ γενικὸ θέμα “νεωτερικότητα καὶ παράδοση” πραγματοποιήθηκε μὲ τὴ συνεργασία τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, τοῦ Δήμου Πρεσπῶν καὶ τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Φλώρινας.
Ἡ τέταρτη διοργάνωση τῆς “ψυχῆς στὸ Λαιμὸ” ἔγινε μὲ τὴν ἐποπτεία τοῦ καθηγητῆ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, Χάρη Κοντοσφύρη καὶ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ εἰκαστικοῦ Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου.

 

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here