Φωτοβήματα μέσα στην απειρία του αδυσώπητου: Η ετερόδοξα παιδαγωγική εποπτεία της ιστορίας στο έργο του Αλ. Σολζενίτσυν [1]

Αναλαμβάνοντας να μιλήσω σήμερα για τον Αλ. Σολζενίτσιν, δεν μπορώ να μην ανατρέξω στα λόγια του T.S. Eliot, ο οποίος, γράφοντας στον Stephen Spender, διατύπωνε την άποψη ότι «δεν μπορείς στην πραγματικότητα να κάνεις κριτική σε έναν συγγραφέα αν δεν έχεις ποτέ παραδώσει τον εαυτό σου σ’ αυτόν (…) πρέπει να εγκαταλειφθείς και στη συνέχεια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Φωτοβήματα μέσα στην απειρία του αδυσώπητου: Η ετερόδοξα παιδαγωγική εποπτεία της ιστορίας στο έργο του Αλ. Σολζενίτσυν [1].