Τὸ Ἀλφαβητάρι τῆς Πίστης

0
458

Tίτλος: “Τὸ Ἀλφαβητάρι τῆς Πίστης”

Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εκδόσεις: ΔΟΜΟΣ

Πρόλογος: Τὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν ζητάει νὰ πείσει γιὰ τὶς θέσεις του, οὔτε νὰ μεταπείσει ὑποθετικοὺς ἀντιπάλους. Δὲν εἶναι μιὰ «ἀπολογητικὴ» τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ δὲν ἐπιδιώκει νὰ προσυλητίσει στὶς ἀπόψεις του τὸν ἀναγνώστη. Ἔχει μιὰ καὶ μόνη φιλοδοξία: Νὰ ξεχωρίσει αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ χριστιανικὴ πίστη, ἀπ’ ὅ,τι δὲν εἶναι χριστιανικὴ πίστη. Νὰ ἀναιρέσει, ὅσο τὸ μπορεῖ, τὴ σύγχυση ποὺ μοιάζει νὰ ὑπάρχει σήμερα στῖς συνειδήσεις σὲ σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Νὰ ξεκαθαρίσει αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ ἀλλότριες καὶ ξένες προσμείξεις ποὺ τείνουν νὰ τὴν ὑποκαταστήσουν.

Κι ὅλα αὐτὰ νὰ γίνουν μὲ τρόπο ἁπλό, κατανοητό, προσιτὸ στὸν «μέσο ἄνθρωπο», ὅπως λέμε, καὶ εἰδικότερα στὸν μέσο «διανοούμενο» ἄνθρωπο. Γιατί κυρίως αὐτός, ὁ διανοούμενος, εἶναι ὁ φορέας καὶ τὸ θύμα τῆς σύγχυσης. Ἀποκομμένος, κατὰ κανόνα, ἀπὸ τὶς βιωματικὲς ρίζες τῆς πίστης, ἴσως καὶ καταπιεσμένος

ψυχολογικὰ ἀπὸ μιὰ τυπολατρικὴ οἰκογενειακὴ θρησκευτικότητα, μὲ μνῆμες συνήθως ἀρνητικὲς ἀπὸ ἕνα ἀνούσιο μάθημα κατήχησης στὸ σχολειό, ἀπορρίπτει ὁ σημερινὸς διανοούμενος αὐτὸ ποὺ νομίζει πὼς εἶναι ἡ πίστη, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἀγνοεῖ τὴν πίστη. Ἂν ὅμως θελήσει κάποτε νὰ πληροφορηθεῖ, τί εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀπορρίπτει, ἂς ὑπάρχει ἕνα ἀκόμα μικρὸ βιβλίο -ἀλφαβητάρι ἢ στοιχειῶδες ἐγχειρίδιο- γραμμένο στὴ δική του γλώσσα, ὅπου νὰ μπορεῖ νὰ καταφύγει.

 

 

 

 

 

 

κατεβάστε” εδώ

Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς γεννήθηκε τὸ 1935 στὴν Ἀθήνα ὅπου καὶ σπούδασε Θεολογία, ἐνῷ συνέχισε μὲ σπουδὲς Φιλοσοφίας στὴ Βόννη καὶ τὸ Παρίσι. Διδάκτωρ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης. Διετέλεσε καθηγητὴς φιλοσοφίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τῆς Ἀθήνας, στὸ Τμῆμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν. Ἐπίσης, ἔχει διδάξει βυζαντινὴ θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὸν Ἅγιο Σέργιο Παρισίων, στὸ Ἰνστιτοῦτο Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν (Παρίσι), στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Γενεύης, στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Κρήτης (Ρέθυμνο) κ.ἀ.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here