Τὸ Ἀλφαβητάρι τῆς Πίστης

0
145

Tίτλος: “Τὸ Ἀλφαβητάρι τῆς Πίστης”

Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εκδόσεις: ΔΟΜΟΣ

Πρόλογος: Τὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν ζητάει νὰ πείσει γιὰ τὶς θέσεις του, οὔτε νὰ μεταπείσει ὑποθετικοὺς ἀντιπάλους. Δὲν εἶναι μιὰ «ἀπολογητικὴ» τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ δὲν ἐπιδιώκει νὰ προσυλητίσει στὶς ἀπόψεις του τὸν ἀναγνώστη. Ἔχει μιὰ καὶ μόνη φιλοδοξία: Νὰ ξεχωρίσει αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ χριστιανικὴ πίστη, ἀπ’ ὅ,τι δὲν εἶναι χριστιανικὴ πίστη. Νὰ ἀναιρέσει, ὅσο τὸ μπορεῖ, τὴ σύγχυση ποὺ μοιάζει νὰ ὑπάρχει σήμερα στῖς συνειδήσεις σὲ σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Νὰ ξεκαθαρίσει αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ ἀλλότριες καὶ ξένες προσμείξεις ποὺ τείνουν νὰ τὴν ὑποκαταστήσουν.

Κι ὅλα αὐτὰ νὰ γίνουν μὲ τρόπο ἁπλό, κατανοητό, προσιτὸ στὸν «μέσο ἄνθρωπο», ὅπως λέμε, καὶ εἰδικότερα στὸν μέσο «διανοούμενο» ἄνθρωπο. Γιατί κυρίως αὐτός, ὁ διανοούμενος, εἶναι ὁ φορέας καὶ τὸ θύμα τῆς σύγχυσης. Ἀποκομμένος, κατὰ κανόνα, ἀπὸ τὶς βιωματικὲς ρίζες τῆς πίστης, ἴσως καὶ καταπιεσμένος

ψυχολογικὰ ἀπὸ μιὰ τυπολατρικὴ οἰκογενειακὴ θρησκευτικότητα, μὲ μνῆμες συνήθως ἀρνητικὲς ἀπὸ ἕνα ἀνούσιο μάθημα κατήχησης στὸ σχολειό, ἀπορρίπτει ὁ σημερινὸς διανοούμενος αὐτὸ ποὺ νομίζει πὼς εἶναι ἡ πίστη, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἀγνοεῖ τὴν πίστη. Ἂν ὅμως θελήσει κάποτε νὰ πληροφορηθεῖ, τί εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀπορρίπτει, ἂς ὑπάρχει ἕνα ἀκόμα μικρὸ βιβλίο -ἀλφαβητάρι ἢ στοιχειῶδες ἐγχειρίδιο- γραμμένο στὴ δική του γλώσσα, ὅπου νὰ μπορεῖ νὰ καταφύγει.

 

 

 

 

 

 

κατεβάστε” εδώ

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here