Ο Κάντ και το πρόγραμμα της νεωτερικότητας (μέρος α, Γνωσιολογία)

Ο Καντ, ο σπουδαιότερος μάλλον φιλόσοφος της νεωτερικότητας, είναι γνωστός για την λεγόμενη «κοπερνίκεια επανάσταση», που επέφερε στη φιλοσοφία. Πιο συγκεκριμένα, πριν από αυτόν, οι φιλόσοφοι προσπαθούσαν να ανακαλύψουν πώς ο νους μας προσαρμόζεται στα πράγματα- πώς δηλαδή ο νους μας μπορεί να ανακαλύψει την αλήθεια. Ο Καντ -και αυτό το στοιχείο είναι πολύ χαρακτηριστικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κάντ και το πρόγραμμα της νεωτερικότητας (μέρος α, Γνωσιολογία).