Μπορεί η Θεολογία να εμπνεύσει τις Φυσικές Επιστήμες σήμερα;

1
1726

Βασίλειος Κωνσταντούδης

Σε αυτή την ομιλία, θα επιχειρήσουμε να δούμε τον διάλογο Επιστήμης και Θρησκείας στην προοπτική του μέλλοντος, εμπνεόμενοι από τη δυναμική της Ορθόδοξης Θεολογίας και Παράδοσης αλλά και τις προκλήσεις της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε από μία, σύντομη, επιλεκτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των Φυσικών Επιστημών και της Θεολογίας και θα προχωρήσουμε στη σκιαγράφηση των βασικών προτύπων για τις σχέσεις Επιστήμης και Θρησκείας, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Ακολούθως, θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες ενός νέου προτύπου που προτείνει μία σχέση αμοιβαίας έμπνευσης  μεταξύ της Επιστήμης και της Θεολογίας πέρα από τις θεωρήσεις της στείρας αντιπαλότητας αλλά και της παθητικής συνύπαρξης του μη αλληλοεπικαλυπτόμενου προτύπου. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε μία εφαρμογή του προτεινόμενου προτύπου εμπνεόμενοι από τη βασική εμπειρία της χριστιανικής θεολογίας ότι ο κόσμος είναι ένα βιβλίο στο οποίο ο άνθρωπος μαθαίνει να διαβάζει την Αγάπη και Σοφία του Θεού. Τέλος, θα συζητήσουμε τα αδύνατα σημεία του προτύπου, τις προοπτικές του αλλά και τις συνέργειες που είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση μιας δημιουργικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και της χριστιανικής εμπειρίας και θεολογίας που θα αναδείξει με έκπληξη κρυμμένες πτυχές και δυναμικές και των δύο χώρων.

* Kύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.
Ιούνιος 2018, Σύλλογος “ο Απόστολος Παύλος”, Καρύτση 14.

1 σχόλιο

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ