Η παρουσία τής Φυσικής Επιστήμης (Σπύρος Δ. Κυριαζόπουλος)

0
1526
Η Φυσική τού 20ού αιώνα άρχισε το έργο της ως διαμαρτυρία κατά τής έννοιας τής Φύσης, όπως την είχε αντιληφθεί και παραστήσει η μηχανιστική Φυσική19    Σ. Δ. Κυριαζόπουλου, Η παρουσία τής Φυσικής Επιστήμης, σ. 32.
Γιατί, βέβαια, μία ωφελιμιστική αντίληψη της Επιστήμης δεν αρκεί για να λογοδοτήσει αυτή υπέρ τής επιβίωσής της ως αποστολής τού Πνεύματος. Αλλ’, αν αποκλειστεί ο ωφελιμιστικός χαρακτήρας τής φυσικής επιστήμης για τον άνθρωπο, τότε προς τι η Φυσική; Το μόνο, που της μένει, είναι ή για να εξυπηρετεί την Τεχνική, ή για να βοηθήσει τον άνθρωπο να αντιληφθεί τη θέση του και το νόημά του στον κόσμο· όμως και η τεχνική και η μεταφυσική αντίληψη της Φυσικής είναι ξένες προς την πραγματική της αποστολή. Ώστε   φαίνεται ότι η Φυσική ή πρέπει να ταχθεί χωρίς ενδοιασμούς στην υπηρεσία τής Τεχνικής, ή να δικαιολογείται ως υπόβαθρο της μεταφυσικής σκέψης   109

[…Η Φυσική τού 20ού αιώνα άρχισε το έργο της ως διαμαρτυρία κατά τής έννοιας τής Φύσης, όπως την είχε αντιληφθεί και παραστήσει η μηχανιστική Φυσική…] (σ. 32)

[…Γιατί, βέβαια, μία ωφελιμιστική αντίληψη της Επιστήμης δεν αρκεί για να λογοδοτήσει αυτή υπέρ τής επιβίωσής της ως αποστολής τού Πνεύματος. Αλλ’, αν αποκλειστεί ο ωφελιμιστικός χαρακτήρας τής φυσικής επιστήμης για τον άνθρωπο, τότε προς τι η Φυσική; Το μόνο, που της μένει, είναι ή για να εξυπηρετεί την Τεχνική, ή για να βοηθήσει τον άνθρωπο να αντιληφθεί τη θέση του και το νόημά του στον κόσμο· όμως και η τεχνική και η μεταφυσική αντίληψη της Φυσικής είναι ξένες προς την πραγματική της αποστολή. Ώστε   φαίνεται ότι η Φυσική ή πρέπει να ταχθεί χωρίς ενδοιασμούς στην υπηρεσία τής Τεχνικής, ή να δικαιολογείται ως υπόβαθρο της μεταφυσικής σκέψης…]   (σ. 109)

Σπύρου. Δ. Κυριαζόπουλου, Η παρουσία τής Φυσικής Επιστήμης, (1963)

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ