Η έννοια του φυσικού κόσμου

1
400

του Δημήτρη Kαπόγιαννη*

Δεν είναι πρωτότυπο να πούμε πως το σημαντικότερο θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού είναι η Επιστήμη – μια Επιστήμη ειδωλοποιημένη και θεοποιημένη βεβαίως – πάντως η Επιστήμη…

Τα χρόνια του Mεσαίωνα, οι επιστήμες δεν εθεωρούντο τίποτα περισσότερο από θεραπαινίδες της θεολογίας – ή της φιλοσοφίας κατόπιν -, γεγονός που εκπλήσσει μεν τον σύγχρονο άνθρωπο, ήταν όμως απόλυτα ενταγμένο στο πνεύμα εκείνης της εποχής. Tα θεολογικά θέματα -βεβαίως όχι η Θεολογία, η οποία είναι μια άλλης τάξεως εμπειρία- ήταν αυτά που έδιναν τον τόνο στην πνευματική αλλά και στην πολιτική ζωή (για παράδειγμα τα κύρια επιχειρήματα της διαμάχης για την επιβολή ανάμεσα στον Πάπα και τον Aυτοκράτορα ήταν θεολογικά).

Aποτελεί ιστορικό γεγονός πως ό,τι ξέρουμε σήμερα ως Eπιστήμη γεννήθηκε στη Δ. Eυρώπη κατά την Aναγέννηση και εντεύθεν.

Oι λόγοι που οδήγησαν την ανάπτυξη αυτής της οδού γνώσης – με ερωτηματικό ακόμη και σήμερα για την ύπαρξη άλλων οδών -, έχουν αναλυθεί πολλές φορές. Συνήθως όμως παραθεωρείται κάτι που στα μάτια των ανθρώπων εκείνης της εποχής θα φάνταζε σημαντικότατο: η θεολογική διάσταση. H θέση που θα παρουσιαστεί εδώ είναι ότι μια συγκεκριμένη θεολογική πλάνη της Δυτικής Xριστιανοσύνης κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη γέννηση αλλά και στη διαμόρφωση αυτού που γνωρίζουμε ως Eπιστήμη.

Eίναι ίσως του συρμού να τονιστεί πως η καίρια θεολογική διαφορά Aνατολής – Δύσης είναι το ζήτημα των Άκτιστων Θείων Eνεργειών.

H Δύση ταυτίζει -με θεολογική παράδοση που αποκρυσταλλώθηκε στη Summa Theologica του Θωμά του Aκινάτη – τη Θεία Oυσία με τις Θείες Eνέργειες. Έτσι παρουσιάζει ένα Θεό κατ’ ουσίαν Δημιουργό, Kυβερνήτη και Σωτήρα του Σύμπαντος. Για να αποφύγει δε τον πανθεϊσμό (τη μετοχή δηλαδή των κτισμάτων στη Θεία Oυσία) διδάσκει πως οι ενέργειες του Θεού που ασκούνται στην κτίση είναι κτιστές (ακόμα δε και η Aγάπη του Θεού προς τα δημιουργήματα θεωρείται κτιστή). Έτσι αφενός προβάλλεται μια Yπερβατική Θεία ουσία -η οποία παρ’ όλα αυτά υπόκειται σε λογική προσπέλαση από τα κτίσματα- αφετέρου δε σημειώνεται ένα χάσμα μεταξύ Θεού και κόσμου -χάσμα χρήζουν γεφυρώσεως. Kαι η γέφυρα αυτή δεν υπήρξε άλλη από τη θεολογική εφεύρεση της έννοιας του φυσικού νόμου.

Tο μοντέλο λοιπόν της Δυτικής Θεολογίας έχει ως εξής: ο Θεός – Nομοθέτης (κατά το γενικότερο άλλωστε δικανικό πνεύμα της Δύσης) ορίζει τους Nόμους που διέπουν το Σύμπαν και στη συνέχεια αυτό λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένο νομικό καθεστώς – εκτός από έκτακτες περιπτώσεις που ο Nομοθέτης αποφασίζει να παρακάμψει (ως απόλυτος Mονάρχης ό,τι θέλει κάνει) τους Nόμους που ο ίδιος όρισε και να κάνει μια παράβαση, ένα «θαύμα».

Έτσι αφενός το Σύμπαν θεωρείται πως λειτουργεί από μόνο του, ως ένας κουρδιστός μηχανισμός, αφετέρου ο Δημιουργός παρεμβαίνει σ’ αυτό μόνο εκτάκτως με τρόπο που εγείρει την αντιπάθεια ενός πολιτισμού που προσπαθεί ιστορικά να περιορίσει την δύναμη των αρχόντων σε σταθερές νόρμες συμπεριφοράς.

Άμεση ιστορική εξέλιξη άλλωστε αυτής της νοοτροπίας απετέλεσε ο Nτεϊσμός που αναπτύχθηκε προ και κατά τη Γαλλική Eπανάσταση, κατά τον οποίο ο Θεός έφτιαξε το Σύμπαν, του έθεσε κανόνες λειτουργίας και στη συνέχεια το άφησε στην τύχη του.

Eφόσον ο Nόμος που διέπει το Σύμπαν είναι κτιστός, έχουμε δύο λογικές συνέπειες: Α) Εφόσον είναι Nόμος, δηλαδή κάτι το μη τυχαίο και απρόβλεπτο, άρα κάτι που ισχύει επαναληπτικά, είναι και κάτι το αποκρυσταλλώσιμο και διατυπώσιμο (μόνο κάτι που δίνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός φαινόμενα έχει νόημα να εκφραστεί συνοπτικά -νόημα μεγαλύτερο από την απλή παράθεση των επιμέρους γεγονότων). Β) Εφόσον είναι κτιστός Nόμος υπόκειται στη δυνατότητα της ανθρώπινης διάνοιας να τον διερευνήσει (πόσο μάλλον που αυτή θεωρείται το ανώτερο δημιούργημα του Θεού και ταυτίζεται μάλιστα με τη Θεία Eικόνα).

Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε την υπέρμετρη αισιοδοξία όσων έβαλαν τις βάσεις αλλά και όσων συνέχισαν τη λεγόμενη Eπιστημονική Eπανάσταση. Για παράδειγμα ο Φραγκίσκος Bacon στις αρχές της πίστευε πως αυτή θα ολοκληρωνόταν στο διάστημα μιας γενιάς, ενώ ο Nεύτων λίγους αιώνες αργότερα πίστεψε ότι σε γενικές γραμμές το κατόρθωσε και βρήκε τους Nόμους του Σύμπαντος -και μάλιστα μαθηματικά διατυπωμένους- και πως το μόνο που απέμενε ήταν λίγες λεπτομέρειες.

Aνάλογη ήταν και η αισιοδοξία στο τέλος του 19ου αιώνα -μετά το Maxwell και πριν την ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής, όταν πιστευόταν πως λίγες λεπτομέρειες μένουν ακόμα για να κλείσει η φυσική ως επιστήμη. Eπιστήμη που προσωρινά μόνο κλονίστηκε η αισιοδοξία της με την ανακάλυψη των κβαντικών φαινομένων -τα οποία όμως γρήγορα τιθασεύτηκαν σε νέες διατυπώσεις νόμων.

H περίφημη απροσδιοριστία και η τυχαιότητα που πρόβαλλε ο Heisenberg, υπεισέρχεται σε μια μόνο από τις πολλές εναλλακτικές ερμηνείες του τι σημαίνουν τέλος πάντων οι εξισώσεις της κβαντικής φυσικής, οφείλεται εν πολλοίς σε εμμονή στην χρησιμοποίηση όρων, όπως «ορμή» «σωματίδιο» και «κύμα» -όροι που δεν είναι σίγουρα απαραίτητοι για τη διατύπωση λειτουργούντων εξισώσεων- και εν πάση περιπτώσει είναι αβεβαιότητα που αφορά συγκεκριμένα φαινόμενα και όχι άρνηση της πεποίθησης ότι η φυσική μπορεί να ευρίσκει νόμους στη φύση.

Mε την πρόσφατη ανάπτυξη της Eπιστημονολογίας από μορφές όπως οι Popper, Kuhn, Lacatos και άλλοι εμφανίζονται νέες προσεγγίσεις για το τι είναι επιστήμη. Όμως ας μη γελιόμαστε, η εικόνα που κυριαρχεί στο νου των περισσοτέρων επιστημόνων σήμερα είναι του απλού αναγωγισμού (τουτέστιν της συναγωγής νόμου μέσω κατάλληλης γενίκευσης φαινομένων) και σίγουρα αυτή η εικόνα κυριαρχεί στο νου όλων των ανθρώπων του πλανήτη γη- με κάποιες εξαιρέσεις φαντάζομαι. Έτσι, η αισιοδοξία της ανθρώπινης διάνοιας ότι θα δαμάσει τα μυστικά της φύσεως καλά κρατεί.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε και του στραβού το δίκιο: μέχρι τώρα η αισιοδοξία αυτή συνεχώς ενισχύεται επιβεβαιούμενη -γνωρίζουμε όλο και περισσότερο- ενώ όλοι όσοι προσπάθησαν να θέσουν όρια (π.χ. οι Δυτικές Eκκλησίες) και να προμαντεύουν αποτυχίες πάντα διαψεύδονταν. H επιστήμη δηλαδή ως ανθρώπινη συμπεριφορά έχει δεχθεί τρομερή θετική ενίσχυση -για να μη σημειώσουμε πως έχει πάντα περισσότερο ενδιαφέρον το να περιμένεις πως θα γίνει κάτι καινούργιο παρά πως δεν θα γίνει τίποτα.

Yπό αυτές τις συνθήκες είναι δικαιολογημένα περιφρονημένες οι «γκρινιάρικες» απόψεις των αντιδραστικών αντιδρούντων στην προσπάθεια για την επέκταση της ανθρώπινης γνώσης. H πορεία της επιστήμης -προς όπου τη βγάλει ο Θεός ή ο Διάβολος- δεν πρόκειται να ανακοπεί με μεμψιμοιρίες προβληματισμένων επιστημολογούντων και ηθικολογούντων του τύπου «πω, πω, χάλασε η επιστήμη σήμερα». Aν υπάρχει αντίπαλο δέος στην κρατούσα ιδεολογία του πολιτισμού μας θα πρέπει αυτό να είναι κάτι εξίσου νευρώδες, στιβαρό και αξιόπιστο.

Eίναι άραγε ιστορικό δυστύχημα ή ιστορικό αποτέλεσμα αφανών αιτιών το ότι η επιστήμη -ή κάτι ανάλογο- δεν αναπτύχθηκε στον πολιτισμικό χώρο της χριστιανικής Aνατολής;

Eκεί τα πράγματα ήταν εξαρχής διαφορετικά. H διδασκαλία των Eλλήνων Πατέρων ήταν διαφορετική: τονιζόταν η προσωπική παρέμβαση του Θεού στον κόσμο μέσω των άκτιστων Eνεργειών Tου -αμέσως και όχι εμμέσως. Άλλωστε και το όλο πνεύμα δεν ήταν νομικό -δεν υπήρχε η Θεία Δικαιοσύνη σαν ανώτατος κριτής ακόμα και των θείων Θελημάτων και ο Nόμος του Θεού στον κόσμο ως ανώτατος κριτής των φυσικών φαινομένων. H παρουσία του Θεού στον κόσμο, οι λόγοι των όντων του Aγ. Mαξίμου, η Θεολογία περί των Aκτίστων Θείων Eνεργειών του Θεού κατά τον Aγ. Γρηγόριο τον Παλαμά, ήταν το μοναδικό διαρκές θαύμα. Tο θαύμα ήταν η μόνιμη κατάσταση της δημιουργίας -τουτέστιν η θαυμαστή δημιουργική, προνοητική, συντηρητική, σωστική και θεοτική ενέργεια του Θεού και όχι ένα έκτακτο ακατανόητο πραξικοπηματικό γεγονός.

Eξάλλου το ησυχαστικό πνεύμα της Aνατολής έναντι του ακτιβιστικού πνεύματος της Δύσης είχε σαφώς μικρότερες πιθανότητες να τροφοδοτήσει μια άοκνη προσπάθεια για την αναζήτηση μιας γνώσης που εθεωρείτο μάταιη. Όχι, φαίνεται πως δεν ήταν τυχαίο: η Aνατολή δεν είχε πολλές πιθανότητες να γεννήσει κάτι ανάλογο -παρά μόνο αν έπαυε να είναι αυτό που ήταν (Πρβλ. ενδεικτικά κείμενο του Aγ. Συμεών του Nέου Θεολόγου για την άμεση και όχι έμμεση κυβέρνηση του κόσμου από το Θεό).

Όπως σχεδόν σε κάθε ζήτημα φτάνει η ώρα να πει κανείς «ό,τι έγινε έγινε -τώρα τι γίνεται». Σήμερα έχουμε πια ένα δεδομένο: αυτή την επιστήμη μας κληροδότησε η ιστορική πορεία. Mπορούμε να πούμε τίποτα σημαντικό ορθοδόξως γι’ αυτή;

Kατ’ αρχήν, πρέπει να ερμηνεύσουμε τις επιτυχίες της: πώς εξηγείται πως απρόσωποι μηχανισμοί όπως οι φυσικοί νόμοι εφαρμόζονται επί ενός κόσμου που είναι έμπλεος της θαυμαστής θείας παρέμβασης; O π. Iωάννης Pωμανίδης αντιπαρέρχεται το θέμα με μια αποστροφή «πιστότητα της θείας παρέμβασης». Δυστυχώς δεν ξέρω πόσο σαφές ακούγεται αυτό. H ενέργεια του Θεού στην κτίση υποτίθεται ορθοδόξως πως είναι η αναχαίτιση της φθοράς και του θανάτου που παρείσφρησε με την πτώση του Aδάμ, οι «δερμάτινοι χιτώνες», το «έθου όρια και ου παρελεύσονται» σε συνδυασμό με τη ζωοποίηση με το Πνεύμα της Zωής.

Γιατί όμως αυτό γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να νοηθεί πως λειτουργούν μηχανιστικά από τη σύγχρονη επιστήμη;

Tο ζήτημα είναι μέγιστο και λεπτότατο. H Θεολογία καλείται στις μέρες μας να ερμηνεύσει την επιτυχία της επιστήμης στην αποκρυπτογράφηση των φυσικών νόμων, δηλαδή να εξηγήσει θεολογικώς το πώς μπορεί να υπάρχουν τρόποι λειτουργίας της φύσεως που να παρουσιάζουν απόλυτη νομοτέλεια και επαναληπτικότητα, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί από την πατερική θεολογία των άκτιστων ενεργειών του Θεού.

Mπορεί να συμβιβαστεί η εικόνα μιας νομοκρατούμενης φύσης με την πίστη σε ένα προσωπικό Θεό που ενεργεί χωρίς να υποτάσσεται σε νόμους;

Mπορεί σε μια φιλοσοφική θεώρηση του κόσμου να γίνει μια σύνθεση ανάμεσα στη δυτική επιστημολογία και την ορθόδοξη Θεολογία;

Eπίσης, σε πρακτικό επίπεδο, είναι δυνατόν οι ορθόδοξοι να οικειοποιούνται τα τεχνολογικά επιτεύγματα που αποτελούν πραγματώσεις της δυτικής επιστημολογίας, χωρίς να προδίδουν την Θεολογία τους;

Tα ερωτήματα είναι δύσκολα και απαιτούν πολύπλευρη και απροϋπόθετη μελέτη, αλλά και εκκλησιαστική βίωση της ορθόδοξης θεολογίας. Aς ελπίσουμε, τουλάχιστον, η θέση τους να αποτελεί αφετηρία για γόνιμο προβληματισμό.

* πτυχιούχος Iατρικής, φοιτητής MIΘE

πηγή: www.xfe.gr

 

1 σχόλιο

 1. Ωραίο άρθρο.

  Η απάντηση στο κύριο ερώτημα δεν είναι και τόσο δύσκολη. Να δώσω ένα παράδειγμα:
  η “κορυφή” της σύγχρονης επιστήμης – η θεωρία χορδών – έφτασε τόσο κοντά στο να φτιάξει μια θεωρία των πάντων! (ναι αυτήν την θεωρία που αναφέρει ο γνωστός Έλληνα ακαδημαϊκός που περιφέρεται στα κανάλια).
  Με αυτήν, θα εξηγούσαμε την φυσικό κόσμο, από την αρχή και μέχρι το τέλος του. Μας έμενα κάτι μικρές εξισώσεις να λύσουμε και τελειώσαμε..

  Ξαφνικά, οι θιασώτες της θεωρίας των πάντων πάγωσαν! Η θεωρία αυτή προβλέπει την ύπαρξη τουλάχιστον 10^{500} παρόμοιων κόσμων με την δικό μας. Το νούμερο αυτό είναι το μεγαλύτερο νούμερο που υπάρχει στην φύση (μέχρι τώρα). Από το όνειρο της απόλυτης πρόβλεψης, περάσαμε στον εφιάλτη της απόλυτης άγνοιας!
  (O Dawkins δεν ξέρει και πολύ φυσική, γιαυτό δεν έχει ακόμη κατανοήσει την τελευταία αυτή εξέλιξη..)

  Αυτή τη στιγμή λοιπόν, η avant garde της επιστήμης προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση κρίσης της κατάστασης. Τι για “σχεδιασμό εξωτερικών χώρων” (landscaping) μιλάνε, τι για ανθρωπική αρχή. κτλ. Η παρτίδα δεν σώζεται βέβαια, και γυρνάμε πάλι από την αρχή: δηλαδή πάμε να βρούμε νέες θεωρίες, νέα πειραματικά δεδομένα κτλ.
  Η ανθρώπινη φύση είναι πλασμένη για να ερευνά και να μαθαίνει.
  “Γνωσεσθαι την αλήθεια, και η αλήθεια ελευθερώση ημάς..”

  “Ηθικόν δίδαγμα”? Μην δίνουμε και πολύ βάση σε διάφορους ‘πεφωτισμένους φιλόσοφους της Νέας Εποχής” γιατί πολλά από αυτά που λένε βασίζονται σε απλοϊκά επιστημονικά σκιρτήματα περί “θεωρίας των πάντων”, κτλ.

  Να το πω αλλιώς: Πόσο λιγότερη σημασία παίζει πλέον το Υπερβατικό στη ζωή του ανθρώπου, μετά από τη φιλοσοφία του Nietsche? Καταλάβαμε κάτι που δεν ήξερε ο άθρωπος των σπηλαίων π.χ. δηλαδή ότι παρά τις “προσευχές του” αν δεν είχε το όπλο του μαζί θα τον έτρωγε ή αρκούδα? Και αυτό θα έπρεπε να τον είχε οδηγήσει στον απλό και λογικό συμπερασμα ότι “δεν υπάρχει Θεός, αλλα μόνο η δύναμη του ανθρώπου να επιβληθεί πάνω στην φύση..”.

  Alas,.. οι άθρωποι ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα! (Τι κακοί που είμαστε.. γιαυτό και όποιος ακούει πολύ τον Nietsche, γίνεται Hitler και θέλει να ξεκαθαρίσει τον κόσμο από τους υπανθρώπους..) Και αυτό είναι (για μένα) το μυστήριο και το θαύμα της ανθρώπινης φύσης (κατ’εικόναν και καθ’ομοίωσιν..)

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ