Η έκλειψη του υποκειμένου

0
384

Tίτλος:” Ἡ ἔκλειψη τοῦ ὑποκειμένου. Η κρίση της νεωτερικότητας και η ελληνική παράδοση. ”

Συγγραφέας: ΖΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκδόσεις: ΑΡΜΟΣ

Σύντομη περιγραφή:   Ἡ ἐποχή μας – ἡ ἐποχὴ τῆς Νεωτερικότητας – ἀφοῦ ἀνέδειξε τὸ ἐξατομικευμένο ὑποκείμενο σὲ θεμέλιο τοῦ ἱδρυτικοῦ της παραδείγματος (τῆς κοσμοθεωρίας της), ἀνακαλύπτει περιδεὴς ὅτι στὴν πραγματικότητα τὸ ἔχει ὁδηγήσει στὴν ἐξαφάνισή του. Ἐνῶ π.χ. ἔχει κάνει σημαία της τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα», ἐξαφάνισε τὸ ὑποκείμενο ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι φορέας αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων. Καὶ μάλιστα τόσο τὸ ἀτομικὸ ὅσο καὶ τὸ συλλογικὸ ὑποκείμενο, τὰ ὁποῖα βλέπουμε νὰ θρυμματίζονται καὶ νὰ ἀπορροφῶνται ἀπὸ τοὺς ἀπρόσωπους κοινωνικοὺς μηχανισμούς. Πρόκειται ὅμως γιὰ πραγματικὴ καὶ ἀμετάκλητη ἐξαφάνιση τοῦ ὑποκειμένου ἢ γιὰ «ἔκλειψη», δηλαδὴ γιὰ προσωρινὴ ἀπουσία του, λόγῳ ἐπικάλυψης ἀπὸ κάτι ἄλλο, ποὺ στέκεται ἐμπρός του; Ποιό εἶναι αὐτὸ τὸ «κάτι ἄλλο»; Καὶ τὶ θὰ ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο ἂν καὶ ὅταν ἡ «ἔκλειψη» παρέλθει; Ἡ προβληματικὴ τοῦ βιβλίου πάνω στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἀναπτύσσεται σὲ τρεῖς βαθμίδες: α) Ἡ σημερινὴ κρίση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποτυχίας τῶν κινημάτων ὑπέρβασης τοῦ καπιταλισμοῦ. Δηλαδὴ τῆς χρεωκοπίας τόσο τοῦ καπιταλιστικοῦ ἀτομικισμοῦ ὅσο καὶ τοῦ σοσιαλιστικοῦ κολεκτιβισμοῦ. β) Τὸ πρόβλημα τῆς ὑπέρβασης αὐτῆς δὲν εἶναι ἱστορικιστικὸ ἀλλὰ ὀντολογικό. Δηλαδὴ τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀναθεμελίωση τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ σὲ μιὰν ἄλλη κοινωνικὴ ὀντολογία. γ) Κρίσιμα στοιχεῖα γιὰ μιὰ πραγματικὰ ἐναλλακτικὴ κοινωνικὴ ὀντολογία εἶναι δυνατὸν νὰ βρεθοῦν στὴν οἰκουμενικὴ ἑλληνικὴ παράδοση καὶ συνίστανται στὸ συνδυασμὸ προσωποκεντρικῆς ὀντολογίας καὶ πολιτειακοῦ κοινοτισμοῦ.  

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here