Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Επικοινωνία

Γιατί το Aντίφωνο

Θα αναφερθούν οι δύο κινητήριες δυνάμεις του αντιφωνικού εγχειρήματος:
1.  H αγάπη και  η ευγνωμοσύνη για το έργο τριών προσώπων (ΧΓ, ΓΠ, ΘΖ). Είτε δεν υπήρχε τίποτα για αυτούς στο διαδίκτυο είτε υπήρχαν απόψεις περί αυτών αλλά όχι ο λόγος τους, αυτούσιος. Η μετέτειτα προσωπική επαφή μαζί τους αλλά και με άλλους λειτούργησε και λειτουργεί σαν αίσθηση χρέους για την συνέχιση της προσπάθειας.
2.  Η έγνοια και η επιθυμία να κοινωνηθούν υπαρκτικής σημασίας ζητήματα με φίλους και γνωστούς.
Ἀλλωστε αν νομίζεις ότι ψηλαφείς κάτι πολύτιμο θέλεις να το μοιράζεσαι με όσους αγαπάς ή όσους νομίζεις πως τους ενδιαφέρει.
Στην πορεία των 11 χρόνων μεγαλώσαμε και εδραιώθηκε μεταξύ μας ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και συμμετοχικότητας.
Η υπέρβαση μπορεί να επιτελεσθεί μόνο με ευρύτερου φάσματος συλλογικότητες.
Αναμένουμε...

Με αγάπη, χαρά, κόπο και ευθύνη
Κωνσταντίνος Ε. Βεργής

Επικοινωνήστε μαζί μας για...

  • Accepted file types: jpg, pdf, doc, docx, Max. file size: 10 MB.