Με την ευκαιρία της τρέχουσας μεγάλης αναδρομικής έκθεσης «Όψεις αδήλων» του Χρήστου Μποκόρου, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, αναφορά εδώ στη έκθεσή του «Αδιάβα(σ)το δάσος» (2004). Αναφορά μαζί και στην «Προσφορά / Πρόσφορα» όπως και στην «Παραβολή της ελιάς», τις αμέσως προγενέστερες ενότητες έργων του.

 

Ο ζωγράφος μιλά στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου – μέσα στα πλαίσια της εκπομπής «Η εποχή των εικόνων», της ΕΡΤ – με τρόπο που φανερώνει ότι το αίτημα για την συνάφεια τέχνης και ζωής (μάλιστα, τέχνης σημαίνουσας και ζωής μοιραζόμενης) δεν αποβαίνει όλες τις φορές απλησίαστο.

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

Nοιάζομαι δηλαδή Μοιράζομαι