Φίλιππος Σέρραρντ

Εναι πανθομολογούμενο πλέον τγεγονς τι κόσμος μας διέρχεται μία κρίση τρομακτικν διαστάσεων. Συνήθως καλομε τν ν λόγκρίση οκολογική, καδίκαια, φοοἱ ἐπιπτώσεις της κδηλώνονται κυρίως στν οκολογικσφαίρα. δτμήνυμα εναι πολύτως σαφές: τρόπος ζως μας σὲ ὅλες τς πτυχές του εναι πτν ποψη τόσο τς νθρώπινης ζως σο κατοπεριβάλλοντος, ατοκαταστροφικός, καὶ ἐὰν δν τν μεταβάλουμε ριζικά, καταστροφτο πλανήτη εναι ναπόφευκτη. Χωρς τμεταστροφατὴ ἡ περιπέτεια τοπολιτισμοθφτάσει σττέλος της, καμάρτυρες τς ξέλιξης ατς θγίνουν πολλοὶ ἀπ' σους ζον σήμερα.

Δυστυχς δν δείχνουμε νὰ ἔχουμε κόμη συνειδητοποιήσει πόσο πιτακτικεναι ἡ ἀνάγκη γιμία τέτοια μεταστροφή, κασπεσμα λων τν σημείων ξακολουθομε νβαδίζουμε περίσκεπτα στμονοπάτι τς καταστροφς, πρόσωπα τυφλσ' ναν φιάλτη πού, σν σὲ ἀρχαία τραγωδία, κτυλίσσεται πρς τμοιραο τέλος. Σχεδιάζουμε νὰ ἐπεκτείνουμε τστείρα καὶ ἀφύσικη ατοκρατορία μας, τν ατοκρατορία τς εδικς μεθοδολογίας, προχωρώντας κόμη πιβαθιστν ατοματοποιημένη, λεκτρονικὴ ἔρημο. Μηχανευόμαστε μεγαλύτερα κακαλύτερα τραπεζικσυστήματα, πεμβαίνουμε στς φυσικς ναπαραγωγικς διαδικασίες τν φυτν, τν ζώων κατν νθρώπινων ντων, ξαντλομε τγκατγεννήματά της μδραστικότατα χημικκαμία πληθώρα δηλητήρια τὰ ὁποα μιὰ ὑγις κοινωνία δν θὰ ἐπέτρεπε νκυκλοφορον ξω πὸ ἐργαστήρια ψίστης σφαλείας, πογυμνώνουμε τν κόσμο πτὰ ἀπομεινάρια τν δασν του μταχύτητα πίστευτη καὶ ἀκατανόητη κασυμπεριφερόμαστε ν γένει μτρόπο πού, κόμη κι ν συνειδηττν εχαμε προγραμματίσει, δν θμποροσε νὰ ἐπισπεύσει περισσότερο τν φανισμτν δικό μας λλκατοκόσμου πομς περιβάλλει. Μοιάζουμε αχμαλωτισμένοι στδόκανα μις τερατώδους συλλογικς ψύχωσης, σν νὰ ἔχει κυριευτεῖ ὁ πολιτισμένος κόσμος πμιὰ ἀκατανίκητη πιθυμία θανάτου.

Στν οκολογικσφαίρα τμήνυμα εναι, πως προανέφερα, ξεκάθαρο, σο κι ν πιμένουμε ντὸ ἀγνοομε. Μολονότι, μως, οἱ ἐπιπτώσεις τς κρίσης ποὺ ἀντιμετωπίζουμε σήμερα εναι περισσότερο ασθητς σαττσφαίρα, κρίση καθ' αυτν δν εναι πρωτίστως οκολογική, δν φορ κατπρτο λόγο τπεριβάλλον μας, λλτν τρόπο σκέψης μας. Μεταχειριζόμαστε τν πλανήτη μας μὲ ἀπάνθρωπο, ρνησίθεο τρόπο, πειδὴ ἡ ὀπτική μας εναι πάνθρωπη καὶ ἀρνησίθεη. Βλέπουμε τπράγματα παττπρίσμα πειδὴ ἔτσι οσιαστικβλέπουμε τν αυτό μας.

Τοτο εναι τπρτο πράγμα ποπρέπει νὰ ἀποσαφηνίσουμε πλήρως πρν ποφασίσουμε νεσέλθουμε σμι διαδικασία ναζήτησης διεξόδου πτν κόλαση τς ατοεξόντωσης στν ποία καταδικάσαμε τν αυτό μας. Τπς βλέπουμε τν κόσμο συναρτται πτπς βλέπουμε τν αυτό μας. Τπρότυπό μας γιτσύμπαν – τκοσμοείδωλο ἢ ἡ κοσμοεικόνα μας – βασίζεται στπρότυπο, στν εκόνα ποὺ ἔχουμε γιτν αυτό μας. ταν θεωρομε τν κόσμο, θεωρία μας δν εναι παρὰ ἀντανάκλαση τονομας, τς κατάστασης τς συνείδησής μας. τρόπος μτν ποο ντιλαμβανόμαστε να δέντρο, να βουνό, να πρόσωπο, να ζο ἢ ἕνα πουλεναι ντανάκλαση τς δέας μας γιτποιοί νομίζουμε τι εμαστε. ,τι βιώνουμε στπράγματα ατδν εναι τόσο πραγματικότητα ἢ ἡ φύση τν πραγμάτων ατν καθ' αυτά, σο ,τι μς πιτρέπουν νβιώσουμε οπνευματικές, ψυχολογικς καφυσικς δυνατότητές μας. Ἡ ἱκανότητά μας νὰ ἀντιλαμβανόμαστε κανβιώνουμε διαμορφώνεται σύμφωνα μτπς χουμε πλάσει τδική μας εκόνα καὶ ὁμοίωση.

Τοτο σημαίνει τι, γινὰ ἀντιμετωπίσουμε ποτελεσματικτν οκολογικκρίση, φείλουμε νὰ ἀλλάξουμε τν κοσμοεικόνα μας, καατσημαίνει μτσειρά του τι φείλουμε νὰ ἀλλάξουμε τν εκόνα γιτν αυτό μας. Ἐὰν δν λλάξουμε τκριτήρια μτὰ ὁποα ξιολογομε τόσο τν αυτό μας σο κατστοιχεο πο συνισττν ληθινφύση τς παρξής μας, τότε μετάβλητος θπαραμείνει καὶ ὁ τρόπος μτν ποο ντιμετωπίζουμε τν κόσμο πομς περιβάλλει. Καί, ν ατδν συμβε, τότε θεωρία καὶ ἡ πρακτικτς προστασίας τοφυσικοπεριβάλλοντος, σο καλοπροαίρετες καὶ ἀναγκαες κι ν εναι, δν θὰ ἀγγίξουν τν καρδιτοπροβλήματος. Στν καλύτερη περίπτωση θσυνιστον προσπάθεια ντιμετώπισης σων ν κατακλείδι εναι συμπτώματα, χι ατίες.

Δν χω τν παραμικρπρόθεση νὰ ὑποβαθμίσω τέτοιες προσπάθειες, συχνὰ ἡρωικές, μοναχικς καπαράτολμες, παρτς μεγάλες ντιξοότητες. νας πτος φοβερος πειρασμος ποὺ ἐνσκήπτουν εναι σκέψη τι τπρόβλημα χει τόσο μεγάλες διαστάσεις, στε ,τι κι ν πράξουμε σὲ ἀτομικκλίμακα θὰ ἀποβεπιθανς καρπο: πρέπει ντὸ ἀφήνουμε στς ρχές, στς κυβερνήσεις, στος εδικούς.

στάση ατεναι μοιραία. κόμη καμία πλχειρονομία, σο παθητικκι ν δείχνει, χει ξία, ν οσυνέπειές της μπορον νεναι νυπολόγιστες. σκέψη, ἐὰν δν συνοδεύεται πτν ντίστοιχη πράξη, σύντομα γίνεται στείρα. μως καὶ ἡ πράξη ποπηγάζει πσκέψη μὲ ἐσφαλμένη φετηρία καθίσταται εκολα ναποτελεσματική, καθς περιορίζεται κυρίως στσυμπτώματα. ρίζα τν ατίων βρίσκεται στν τρόπο σκέψης μας, καγι' ατν κριβς τν λόγο κρίση μας φορπρωτίστως τν εκόνα ποὺ ἔχουμε γιτν αυτό μας κατν κοσμοθεωρία μας.

δβρίσκεται καρδιτοπροβλήματός μας. βιομηχανικκατεχνολογικκόλαση ποχτίσαμε γύρω μας δν νέκυψε τυχαα. ντιθέτως, ποτελεῖ ἄμεση συνέπεια τογεγονότος τι πιτρέψαμε σ' μς τος διους νμς κυριαρχήσει να συγκεκριμένο πρότυπο σκέψης – τὸ ὁποο νσωματώνει μία καθορισμένη εκόνα τοκόσμου κατοῦ ἀνθρώπου – σσημεο στε νδιέπει οσιαστικκάθε θεωρητικστάση κακάθε μας πράξη, δημόσια καὶ ἰδιωτική.

Πρόκειται γιὰ ἕνα πρότυπο σκέψης πομς μποδίζει νδομε τν αυτό μας ς ντότητα ποδν εναι πλς να δίποδο ζο, τπεπρωμένο καοἱ ἀνάγκες τοῦ ὁποίου κπληρώνονται μτν πιδίωξη τοκοινωνικο, πολιτικοκαοκονομικοῦ ἀτομικοσυμφέροντος. Γινσυμβαδίσουμε μτν ν λόγεκόνα τοῦ ἑαυτομας, πινοήσαμε μία κοσμοθεωρία ποὺ ἐκλαμβάνει τφύση ς πρόσωπη λικβάση, ψυχη πηγτροφς, πρώτων λν, πλούτου, νέργειας, γιτν ποία θεωρομε τι χουμε τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα ντν κμεταλλευόμαστε, νπειραματιζόμαστε πάνω της, νὰ ἐπεμβαίνουμε στμορφή της καί, γενικά, ντν καταχρώμαστε μέσω ποιασδήποτε πιστημονικς καμηχανικς τεχνικς μπορομε νὰ ἐπινοήσουμε κανὰ ἐφαρμόσουμε, προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουμε κανὰ ἐπεκτείνουμε τὸ ἀτομικσυμφέρον. 'χοντας γυμνώσει, στσκέψη μας, τν αυτό μας πτν ερότητά του, πράξαμε τὸ ἴδιο καγιτφύση: τν ποκαθηλώσαμε πτβασίλειο τοθείου καθεωρήσαμε τι εμαστε πικυρίαρχοί της, τι φύση εναι πηρέτης μας, τι πόκειται στθέλησή μας. ν συντομί, δηγημένοι παττν εκόνα ποὺ ἔχουμε γιτν αυτό μας κααττν κοσμοθεωρία, καταφέραμε νγίνουμε τπιὸ ἐκφυλισμένα καὶ ἐκφυλιστικπλάσματα στγ.

Ατὴ ἡ εκόνα καατὴ ἡ κοσμοθεωρία πηγάζουν πμία πώλεια μνήμης, πτλήθη τοποιοί εμαστε, καθς καὶ ἀπτν πτώση μας σὲ ἕνα πίπεδο γνοιας καὶ ἄνοιας ποὺ ἀπειλετν πιβίωση τοεδους μας. Μβάση τν ναπόφευκτη λογικποὺ ἐνυπάρχει στν προέλευση ατή, εμαστε ναγκασμένοι νὰ ἀκολουθομε μία πορεία ποκάθε βμα της μς βυθίζει σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη γνοια τς φύσης μας καὶ ἑπομένως σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη γνοια ποιουδήποτε λλου στοιχείου.

σο μμένουμε στν πορεία ατή, εμαστε καταδικασμένοι νπροχωρομε τυφλκαμδιαρκς πιταχυνόμενο ρυθμπρς τν πλήρη πώλεια ταυτότητας, τν πλήρη πώλεια λέγχου καί, τελικά, στν λοκληρωτικατοκαταστροφή. Τίποτε δν μπορενδιακόψει αττν πορεία κτς πτν πλήρη λλαγκατεύθυνσης, τριζικμεταβολτοτρόπου μτν ποο ντιμετωπίζουμε τόσο τναυτό μας σο κατν κόσμο πομς περιβάλλει. Χωρς τμεταστροφατὴ ἁπλς θσυνεχίσουμε ντροφοδοτομε τδική μας νεκρικπυρά.

Εναι ραγε δυνατατὴ ἡ ἀντιστροφή, ριζικὴ ἀλλαγή; Πιστεύω τι τίποτε δν μπορενμς μποδίσει ντν πραγματοποιήσουμε κτς πὸ ἐμς τος διους. Κανες δν πορενμς μποδίσει νὰ ἀλλάξουμε τν εκόνα τοῦ ἑαυτομας, κασυνάμα τν κοσμοθεωρία μας, κτς πὸ ἐμς τος διους.

Τζήτημα – τμόνο πραγματικζήτημα – εναι ποιά εκόνα τοῦ ἑαυτομας καποιά κοσμοθεωρία θὰ ἀντικαταστήσει τχρεοκοπημένα στερεότυπα, τὰ ἄψυχα πλάσματα τς φαντασίας πομς χουν αχμαλωτίσει.

 

πόσπασμα πτεσαγωγικκεφάλαιο τοβιβλίου «Θάνατος καὶ Ἀνάσταση τς ερς κοσμολογίας», κδ. ν Πλ, μετάφραση Παναγιώτης Σουλτάνης.

ναδημοσιευμένο καστὸ ἀφιέρωμα «Τφυσικπεριβάλλον ς κτίση», τχ 297 (Νοέμβριος 2017) τς Πειραϊκς κκλησίας.

Πηγ ψηφιακο κειμένου: ντίφωνο

People in this conversation

  • γεωργία

    πόσο αληθινά είναι τα λόγια αυτά !
    αξίζει να τα σκεφτούμε σοβαρά και να δούμε τον ευατό μας

    0 Like

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

Ἐτικέτες Συγγραφέων

Agamben   Alicin   Badiou   Barth   Bell   Berdyaef   Breck   Buntig   Chesterton   Clement Steiner   Dworkin   Elliot   Ellul   Evdokimov   Heidegger   Lacan   Lash   LeGoff   Lepeltier   Levinas   Losky   Malson   McGilchrist   Muse   Orwell   Pastoureau   Polony   Popper   Postman   Rawls   Rifkin   Sherrard   Skolimowski   Smith   Solzhenitsyn   Swartz   Szazs   Tarkofsky   Unger   Weil   Zirar   Zoja   Αγγελής Δ.   Αμάραντος Σ.   Ανδρουλιδάκης Α.   Ανδρουλιδάκης Κ.   Αρανίτσης Ε.   Βακαλόπουλος Χρ.   Βαμβουνάκη Μ.   Βαρδής Μ.   Βαρθαλίτης Γ.   Βιρβιδάκης Στ.   Βραχνός Κ.   Γεωργίου Θ.   Γρηγοράτος Μ.   Δανέζης Μ.   Διαμαντής Α.   Ζάχος Κ.   Ζιώγας Απ.   Ζουράρις Κ.   Ζώης Ι.   Ιωάννου Δ.   Ιωαννίδης Γ.   Καλογερόπουλος Α.   Καραμπελιάς Γ.   Καστρινάκης Γ.   Κατρούτσος Χρ.   Κιουρτσάκης Γ   Κομνηνός Στ.   Κονδύλης Π.   Κοροβίνης Β.   Κοσμόπουλος Δ.   Κουτρούλης Σ.   Κουτσουρέλης Κ.   Κούκος Σ.   Κυριαζόπουλος Σ.   Κωνσταντούδης Β.   Κόσσυβα Σ.   Λυγερός Ν.   Μαλεβίτσης Χ.   Μανουσέλης Σ.   Μαυρίδης Ν.   Μαυρόπουλος Δ.   Μητραλέξης Σ.   Μπάρλας Γ.   Μπαλτάς Δ.   Μπαραμπούτης Κ.   Μπλάθρας Κ.   Ναξάκης Χ.   Ναστούλης Γ.   Νευροκοπλή B.   Ντόκος Γ.   Ξυδάκης Ν.   Παντούλας Θ.   Παπαγιάννης Α.   Παπαθανασίου Θ.   Παπαναγιώτου Ι.   Πρεβελάκης Γ.Σ.   Προγκίδης Λ.   Ροδίτης Α.   Σακελλαρίου Μ.   Σαλεμής Γ.   Σκλήρης Δ.   Σουφλέρης Στ.   Σταματελόπουλος Λ.   Σταυρόπουλος Β.   Σχοινάς Φ.   Τάσης Θ.   Τσιρόπουλος Κ.   Τσιτσίγκος Σ.   Φαραντάκης Π.   Φεραίος Χ.   Χαραλαμπίδης Κ.   Χατζηαντωνίου Κ.   π. Γιάγκου Β.   π. Γκανάς Ε.   π. Γοντικάκης Β.   π. Ζηζιούλας Ι.   π. Θερμός Β.   π. Μινώπετρος Π.   π. Παπαδόπουλος Χαρ.   π. Φάρος Φ.   JoelLipman.Com

Εισάγετε έγκυρο email για την εβδομαδιαία ενημέρωση. (Ελέγχετε τα spam ή τα promotion emails σας)
Η εβδομαδιαία αντιφωνική επισκόπηση καταχωρείται συνήθως στα spam ή στα promotion emails σας.
Γιῶργος Καστρινάκης
Ἐδῶ νομίζω βρίσκεται ἡ ἐξήγηση, γιατί ὁ ἀνθρώπινος λόγος μᾶς ἀφορᾶ βαθύτερα ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀνθρ...
Αλή αλ-Γιουνάνι
Ισλάμ και τρομοκρατία https://alialyunani.wordpress.com/2015/11/15/ισλάμ-και-τρομοκρατία/

Μη ξεπε...
Άρης Νούλης
Πλήρης και ουσιώδης παρουσίαση της Θεολογικής γενιάς του '60, αντάξια ενός Βασίλη Ξυδιά. Χάρη του χρ...
Β.Ξ.
Αγαπητοί, Νεόφυτε Μιχαήλ και Βασίλη Γαλανομάτη, χαίρομαι που μπήκατε στον κόπο να διατυπώσετε εδώ τι...
Σπύρος Αναγνωστόπουλος
Εξαιρετικές οι επισημάνσεις του Σωτήρη Γουνελά. Δυστυχώς, γλιστράμε σε μία αδυναμία να αντιμετωπίσου...
Άρης Νούλης
Φίλε Βασίλη, το εμβόλιμο σχόλιό μου δεν είναι η απάντηση που περιμένεις από τον κ. Ξυδιά. Είναι διευ...
Βασιλεία Δερουκάκη
Στην αρχαία Ελληνική "εστώς" σημαίνει ουσία.
Βασιλης Γαλανοματης
Αγαπητε Βασιλη
Το σημειωμα σου γινεται ακομη πιο ενδιαφερον μετα τις προσφατες δυσαρεστες εξελιξει...
Γιώργος Παυλής
Απίστευτη συζήτηση για τον κινηματογράφο και όχι μόνο!
Είχα την τιμή να παρευρίσκομαι κατά την πραγ...
Μιχάλης Ν. Σταμπούλης
Γλυκασμός μνήμης καί αναθυμητική ευωχία αλκής καί σοφίας πνεύματος.

Αδελφέ φίλε τής σπουδαστικής ...

Nοιάζομαι δηλαδή Μοιράζομαι